Svět je barevný!

Novinky

Služby

Pro děti

Programy

Přístroje

Ceny

Specialisté

Podrobněji o metodě

Barevná + fototerapie

Kontakt

Školení odborníkůChcete se naučit metodiku "Colors Systems"?

V tom prípade jste se obrátili na správnou adresu: pripravujeme odborníky, kterí mají po úspešném absolvování školení právo zakoupit si prístroj "Colors System - Master" a využívat ho pri své práci a také na zakoupení prístroju ze série "Home" za dealerské ceny.

Kdo se muže prihlásit na školení?

Aby Vaše prihláška na školicí kurz byla prijata, je nutné projít povinným pohovorem a testováním profesní zpusobilosti.

Jsou prijímáni kandidáty starší 20 let s minimálne stredoškolským vzdeláním.

Objednat se na pohovor, položit otázku

Pro profesionální psychology, pedagogy, logopedy

Pokud jste profesionál s praxí v jedné z techto oblastí, mužeme Vám nabídnout speciální školicí program, možná individuální, nicméne až po absolvování pohovoru.

Objednat se na pohovor, položit otázku

Základní školicí kurz

Standardní školicí kurz trvá 50 hodin.

Na nem se posluchaci seznámí s teorií a osvojí si praktické dovednosti.

Po absolvování kurzu se skládá zkouška.

Následne je povinná praxe v délce trvání 25 hodin.

Po jejím ukoncení – zápocet.

Všichni odborníci, kterí u nás úspešne absolvovali školení, mají právo na zakoupení prístroje pro profesionální využití a samostatnou práci podle naší metodiky, o cemž jim bude vydáno osvedcení.

Úspešní uchazeci pracující podle metodiky "Colors Systems" budou dále zarazeni do seznamu odborníku na našich oficiálních webových stránkách.

Podívat se na program kurzu

Cena kurzu

Cena kurzu je prímo odvislá od nekolika parametru: individuální nebo skupinový kurz, úroven prípravy kandidáta, možnosti další spolupráce.

Absolvování Základního skupinového kurzu – 25 000 Kc.

V cene jsou zahrnuty všechny nezbytné spotrební a vzdelávací materiály a kancelárské potreby, obcerstvení, poplatek za zarazení odborníka do našeho seznamu.

Po domluve je možná platba na splátky a slevy.

Položit otázku ohledne ceny kurzu

Podpora odborníku po absolvování kurzu

Máme zájem na tom, aby naši klienti byli maximálne pracovne vytížení, a proto se cítíme povinni pomáhat jim pri navazování a udržování príjemného kolegiálního prostredí.

Budeme pravidelne organizovat semináre (denní i v režimu online), v jejichž rámci si budeme vymenovat novinky, klást a odpovídat na otázky a vymenovat si zkušenosti.

Veškeré aktualizace programu a verzí prístroju budou odborníkum distribuovány zdarma nebo za minimální ceny.

Navíc kterýkoliv z odborníku z našeho seznamu (tj. úspešný absolvent kurzu v našem centru) bude moci požádat o supervizi ze strany autorky metodiky, nebo ji položit své otázky prostrednictvím Skypu nebo e-mailu.

Také nabízíme zárucní a pozárucní servis prístroju a technickou podporu pri práci s programem.

Kde nás naleznete:

Sídlíme v centru Prahy - Londýnská 730/59 - v blízkosti stanic metro "Náměstí Míru" a "I. P. Pavlova"


Na GOOGLE MAPY