Svět je barevný!

Novinky

Služby

Pro děti

Programy

Přístroje

Ceny

Specialisté

Podrobněji o metodě

Barevná + fototerapie

Kontakt

Tato stránka je pro ty, kteří se nebojí spousty písmenek a chtějí se dozvědět více o "Colors Systems"

Teoretické odůvodnění naší metody a principů práce.Teoretické odůvodnění naší metody a principů práce.

Současná věda rozlišuje dva typy přístupů: od individuálního ke společnému a od společného k individuálnímu.

Často jsou na základě prvního přístupu shromažďovány a systematizovány informace, jež jsou následně aplikovány s využitím druhého přístupu vycházejíce ze získaných výsledků.

Tj. nejdříve se provádí výzkum například na skupině 1000 lidí a po zpracování získaných materiálů je učiněn závěr, že reakce většiny z nich na stejný podnět je přibližně stejná, což vede ke shrnutí, že tento podnět vyvolá u všech lidí stejnou reakci.

A právě toto shrnutí je poté použito jako základ pro metodiku. Přičemž jsou prakticky v plném rozsahu ignorovány ostatní reakce.

To je samozřejmě velmi výhodné, ale v tomto případě není možné vyloučit chyby při individuálním využití metody v praxi.

Zvlášť důležité je uvědomovat si tuto skutečnost při práci s psychikou a zdravím člověka.

V současné době se aktivně využívá přístup k barevné diagnostice a barevné terapii, který vychází ze "standardního" významu barev a individuální zvláštnosti ve vnímání určitých barev člověkem jsou vykládány podle toho, zda člověk vykazuje reakci stejnou jako všichni, nebo jinou.

Odlišná reakce je automaticky považována za odchylku od normy a vede k závěru, který může být absolutně nesprávný, protože kromě "standardního" významu mohou určité barvy mít pro člověka i další a osobní smysl, kterého nabyly životními zkušenostmi, a který nemá žádnou souvislost s obecným výkladem.

Protože barvy vidíme všude, jsme jimi doslova obklopeni a celý svět se skládá z předmětů různých barev, můžeme je vnímat nejenom jednoduše jako barvy, ale i jako situace, v nichž jsme si je uvědomili, tj. hrají významnou roli.

Například "standardní" význam červené barvy je výraznost, přitažlivost, agresivita a pro přidání těchto kvalit určitému člověku odborníci doporučují se obklopit touto barvou.

Výborně!

Ale co když se stejnému člověku kdysi stalo, že utrpěl silnou duševní újmu například v červeném pokoji, nebo zrovna v tu chvíli jedl něco červeného, nebo jakýmkoliv jiným způsobem měl před očima červenou barvu, pak automatické podvědomí tohoto člověka vytvořilo jeho vlastní výklad červené barvy, a pokud by poslechl doporučení a začal se obklopovat červenou barvou, mohl by dospět k naprosto jinému výsledku, než bylo plánováno podle zobecňující metody.

Je mezi námi hodně lidí, kteří mají natolik bezstarostný život, že se v něm nikdy nesetkali s duševními traumaty?

A kromě negativních situací existují samozřejmě i situace pozitivní.

Výrazné příjemné chvíle také mohou být spojeny s vnímáním určité barvy a tím mohou i "temná a chmurná barevná spektra" nabýt naprosto jiného smyslu.

Existují i "neutrální" situace, a pokud se v nich ocitáme přibližně ve stále stejném prostředí, pak i barvy, které v tu chvíli vnímáme, se pro nás mohou stát obvyklými a neutrálními nezávisle na jejich "standardním" významu.

Právě proto vysokou efektivitu, komfort, individualitu přístupu a kvalitu výsledku přináší metodika založená na analýze reakcí konkrétního člověka na určitou barvu.

Přičemž na rozdíl od subjektivních metod, založených na reakci "líbí - nelíbí", které jsou tradičně využívány při aplikaci zobecňujícího přístupu, využívá naše metodika změny v hodnotách lidského tepu v důsledku reakce na určitou barvu, což podstatně snižuje pravděpodobnost chyby při diagnostice a při správně provedeném testování pak snižuje pravděpodobnost jejich vzniku na nulu.

Nadezda Sidorskaya

Kde nás naleznete:

Sídlíme v centru Prahy - Londýnská 730/59 - v blízkosti stanic metro "Náměstí Míru" a "I. P. Pavlova"


Na GOOGLE MAPY