Svět je barevný!

Novinky

Služby

Pro děti

Programy

Přístroje

Ceny

Specialisté

Podrobněji o metodě

Barevná + fototerapie

Kontakt

Program Základního kurzu "Colors Systems"


Úvodní cást

1. Teorie barevné diagnostiky. Tradiční subjektivní obecný přístup. Autorský individuální objektivní přístup.

2. Principy práce podle metodiky "Colors Systems"

3. Seznámení se s přístroji "Colors Systems" a programovým vybavením

4. Oblasti možného využití "Colors Systems"

Hlavní část

1. Tepová diagnostika (v rozsahu nutném pro práci podle metodiky)

1.1. Teorie

1.2. Hranice využití

2. Principy vytváření programů korekce duševního rozpoložení

2.1. Zohledňované faktory

2.2. Určování efektivity programů

2.3. Korekce programů

2.4. Bezpečnostní pokyny

3. Práce s přístrojem a programem

3.1. Příprava přístroje k provozu

3.2. Spuštění programu. Kontrola kvality společné práce přístroje a programu

3.3. Funkce programu, jejich možnosti

3.4. Možnosti přístroje

3.5. Možné drobné závady a způsoby jejich odstranění

3.6. Práce s hotovými programy

3.7. Vytváření nových programů

3.8. Administrativní možnosti programu

3.9. Technická údržba přístroje, kontakt s technickou podporou

4. Práce s klienty. Technické a psychologické aspekty

4.1. Průběh sezení. Posloupnost kroků.

4.2. Stanovení stupně připravenosti klienta k práci

4.3. Spuštění přístroje

4.4. Analýza výsledků a vytváření programů

4.5. Testování a korekce vytvořených programů

4.6. Komplikace při práci s klienty a typické chyby

4.7. Kontraindikace

4.8. Nestandardní situace a provokační dotazy

4.9. Cenová politika

4.10. Práce se stálými klienty

4.11. Specializace, kolegialita

5. Profesní způsobilost odborníka

5.1. Příprava k práci. "Psychohygiena"

5.2. Hlavní principy práce s lidmi

5.3. "Syndrom profesionálního vyhoření" – prevence, příčiny, příznaky, odstranění

5.4. Kolegialita při práci, zvyšování kvalifikace, osobnostní růst

5.5. Supervize

Domluvit

Vrátit se na "Školení odborníků"

Kde nás naleznete:

Sídlíme v centru Prahy - Londýnská 730/59 - v blízkosti stanic metro "Náměstí Míru" a "I. P. Pavlova"


Na GOOGLE MAPY